fbpx

Neurodydaktyka – podstawa metody LEO

Neurodydaktyka – podstawa metody LEO

Od wielu lat niewiele zmieniło się w nauczaniu języków obcych. W szkołach i na kursach językowych królują wciąż  ćwiczenia receptywne, takie jak podkreślanie właściwej odpowiedzi czy uzupełnianie luk. Ćwiczenia tego typu rozwijają jedynie pasywne kompetencje językowe. Dlatego właśnie często zdarza się, że dorośli są zniechęceni nauką języka obcego, którą rozpoczęli w dzieciństwie, i która wciąż nie przynosi efektów. W LEO Academy stosujemy nowoczesne metody nauczania o sprawdzonej skuteczności, które bazują na osiągnięciach w dziedzinie nauki badającej aktywność mózgu podczas uczenia się, jaką jest neurodydaktyka.

Czym jest neurodydaktyka

Neurodydaktyka to dziedzina naukowa zrodzona na pograniczu neurologii i pedagogiki. Wykorzystuje ona narzędzia obrazowania, takie jak tomografia komputerowa, do badania obszarów mózgu, które aktywują się podczas nauki. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, przy stosowaniu których metod nauczania, aktywowany jest obszar mózgu odpowiadający za pamięć długotrwałą. Neurodydaktyka dostarcza nam również informacji na temat tego, jakie czynniki wpływają na szybkość i efektywność nauki. Pozwala to stworzyć metody i program nauczania, które są  przyjazne dla ucznia i efektywne.

Neurodydaktyka informuje też o tym, że zaangażowanie jak największej liczby zmysłów ułatwia zapamiętywanie nowych informacji. Dlatego podczas zajęć w LEO Academy wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne. Należą do nich kolorowe zdjęcia i grafiki, aktywujące zmysł wzroku. Prowadzimy też ćwiczenia ruchowe, np. pokazywanie na palcach, zdjęcia i opisy potraw, które pośrednio aktywizują zmysł smaku i węchu. Kursanci słuchają nagrań i piosenek, aktywizując zmysł słuchu. Dzięki takiej organizacji zajęć, mózgi kursantów są nieustannie pobudzane do działania, czego efektem jest lepsze zapamiętywanie nowego materiału.

Zastosowanie w praktyce

Naszym uczniom oferujemy również zadania dodatkowe, na które składają się krzyżówki, rozsypanki, labirynty ze słówek, a także zadania rysunkowe i kolorowanki. Jednakże najważniejszym elementem zadań dodatkowych jest ćwiczenie z zakresu pisania kreatywnego. Ćwiczenie to występuje pod różnymi postaciami – może być to zadanie ułożenia historii na podany temat lub dokończenie rozpoczętego już opowiadania. Niekiedy kursanci dostają fragmenty opowiadania, które powinni odpowiednio połączyć swoimi historyjkami. Zadanie to ma na celu pobudzenie do stosowania nowego słownictwa w kontekście własnych wypowiedzi. Jest to o wiele skuteczniejszy sposób przyswajania nowych słów oraz uczenia się poprawności gramatycznej niż klasyczne ćwiczenia stosowane w szkołach.

Zastosowanie zasad neurodydaktyki na zajęciach w LEO Academy pozwala nam uczyć prawdziwego języka stosowanego w codziennej komunikacji, a nie jedynie rozwiązywania ćwiczeń. Dzięki temu nasi kursanci są w stanie przez dłuższy czas rozmawiać w języku angielskim, znają normy zachowań i kulturę krajów anglojęzycznych. Pozwala im to czuć się swobodnie podczas podróży czy spotkań z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego. Dzięki bazującej na neurolingwistyce, autorskiej metodzie LEO, nasi uczniowie z łatwością mogą dostrzec swoje postępy, co tylko bardziej motywuje ich do dalszej nauki.

Add a Comment

Your email address will not be published.