Regulamin zakupu

materiałów do nauki języków obcych

LEO ACADEMY — REGULAMIN

obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021r.
1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem strony https://leoacademy.online/pl/ możliwy jest zakup materiałów do nauki języków obcych.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej oraz za obsługę procesu zakupowego jest MD ONLINE ul. Kłobucka 7, 02-699 Warszawa, NIP 521 36 39 510, REGON: 146369580
 3. Ze Sprzedawcą możliwy jest kontakt w wszelkich sprawach związanych ze złożonym zamówieniem, w tym w przypadku reklamacji złożonego zamówienia pod adresem e-mail: info@leo.edu.pl.
 4. Ceny podane na stronie przedstawione są w wartościach brutto, wyrażone w polskich zł (PLN). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej lub paczkomatu (wg wyboru Kupującego). Cena materiałów obejmuje koszt wysyłki na terenie Polski. Koszt wysyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie.
2. Warunki korzystania ze Sklepu

2. Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
3. Procedury reklamacyjne

3. Procedury reklamacyjne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące w szczególności:
 • zakupionego Produktu, 
 • procesu zakupowego,
 • reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@leo.edu.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji [albo jej uzupełnienia] i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail albo adres korespondencyjny składającego reklamację.
Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „GDPR” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma MD Online sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłobucka 7, 02-699 Warszawa Dane kontaktowe: info@leo.edu.pl
 2. W firmie MD Online sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dorotahunt@gmail.com
 3. Firma MD Online przetwarza dane osobowe w celach:

– sprzedaży produktów oferowanych przez firmę MD Online w sklepie internetowym  https://leoacademy.online/pl/ . – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 pkt b GDPR),

– marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy MD Online – marketing oferowanych (w tym własnych) produktów i usług (art. 6 ust. 1 pkt f GDPR),

– rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń

– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy MD Online – (art. 6 ust. 1 pkt f GDPR),

– wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt b GDPR).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą MD online.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:

– podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy MD Online w celu obsługi sklepu internetowego „https://leoacademy.online/pl/” wraz z podmiotami świadczącymi usługi związane z bieżącą działalnością firmy MD Online

– podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

– podmioty świadczące usługi płatności on-line, reklamowe i marketingowe – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy MD Online z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).